about us

Afacere înființată din finanțarea de minimis prin programul de antreprenoriat

Programul CRITBIZ este confinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020. Axa prioritară 3. Locuri de muncă pentru toți Obiectiv specific 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.